Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter
Sativex er et cannabisbasert medisinsk preparat som er godkjent for bruk i Norge. Foto: GW Pharma

Medisinsk bruk av cannabis

Norsk lovgivning setter klare grenser for bruk av medisinsk cannabis, men det er ikke noe prinsipielt i veien for medisinsk bruk av cannabisstoffer.

I Norge åpner dagens regelverk for at alvorlig syke pasienter kan ­behandles med medisinsk cannabis. Statens legemiddelverk ­definerer ­medisinsk cannabis som «cannabisrelaterte produkter med innhold av cannabis­plante til medisinsk bruk». 

Medisinsk cannabis kan komme i form av planter eller olje. Dette er ikke det samme som ­legemidler med virkestoffet fra cannabisplanten, som for eksempel Sativex.

Det er kun sykehusleger med relevant ­spesialitet som kan søke om å forskrive cannabisrelaterte produkter, først og fremst til pasienter med kreft og smerteproblemer. 

Dokumentert effekt

Mange narkotiske stoffer brukes i medisin, slik som opiater, sentralstimulerende stoffer og cannabisstoffer. 

Kravene som stilles til disse må være de samme som til andre legemidler. Stoffene må ha dokumentert effekt på lidelsen de skal behandle, og bivirkningene må være akseptable. 

Vi har egne prosedyrer for godkjenning av stoffer til medisinsk bruk. Dagens regulering står ikke i veien for at cannabiserte produkter kan tas i bruk som medisin. 

Forutsetningen er at medisinene som fremstilles er like gode eller bedre enn annen medisin som brukes til behandling eller lindring av den aktuelle lidelsen, eller at stoffet har færre bivirkninger enn andre relevante medikamenter.

Medisinsk cannabis er ikke gatestoff

I narkotiske stoffer som brukes som medisin har man isolert virkestoffene og doseringen er kjent. Å røyke "vanlig" cannabis er derfor lite egnet for å få en medisinsk effekt, fordi doseringen er ukjent og man i tillegg til virkestoffet får i seg en lang rekke andre stoffer. 

Det er dermed ikke slik at man for eksempel kan røyke ordinær marihuana i den tro at man behandler en sykdomstilstand. 

Flere enn 20 land, deriblant Norge, har for eksempel godkjent sprayen Sativex, som er basert på marihuanaekstrakter. Legemiddelet er ment til bruk ved smerter og spastisitet ved multippel sklerose.

Cannabis på resept?

Cannabis har vitenskapelig påvist effekt kun for et par sykdommer. For eksempel brukes marihuana for å redusere trykket i øyet i forbindelse med øyesykdommen grønn stær.

Virkningen er imidlertid kortvarig, og krever at man inntar marihuana seks til åtte ganger om dagen. Det kan også redusere blodtilførselen til synsnerven, og den amerikanske glaukom-foreningen fraråder derfor denne bruken.

Ikke godkjent av sentrale myndigheter

Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter, selv om en rekke delstater har politiske vedtak på at det skal være tilgjengelig.

Utformingen av regelverket varierer fra delstat til delstat, og i noen delstater er legenes mulighet for utskriving av cannabis så vidt definert at nær sagt alle kan få en marihuanalisens (tillatelse til kjøp) dersom de ønsker det.  

Dette gir grunnlag for leger som spesialiserer seg på å skrive ut marihuanalisenser mot et lite honorar. Enkelte av dem garanterer til og med at de kan påvise en lidelse som kvalifiserer for medisinsk marihuana. Hvis legen ikke finner en passende lidelse, slipper pasienten å betale.

Påstått helbred driver omsetningen

Framveksten av medisinsk marihuana i USA har ført til en voldsom økning i antall marihuanautsalg, blant annet i Colorado.

Studier av marihuanapasienter viser at de færreste har livstruende tilstander, slik som HIV og kreft. Den typiske pasienten er en mann i 30-årene uten noen livstruende sykdom og en historie med bruk av cannabis og andre narkotiske stoffer. Det store flertallet får marihuana mot smerter, søvnproblemer og angst.

Kilder:

Bramness, J. (2016), «Rusmiddelaktivisme med skjult agenda», kronikk i Aftenposten.

Swier, R (2014): «Seven Marijuana Myths Debunked».

Felleskatalogen: Sativex

NAS – The National Academies of Science, Engeneering, Medicine. (2017). «The health effects of cannabis and cannabinoids: The current state of evidence and recommendations for research».

Ballotpedia (2014) «Florida Right to Medical Marijuana Initiative, Amendment 2»

Caplan, G. (2012) «Medical Marijuana: A Study of Unintended Consequences».

Bostonglobe.com (2016) «Most Mass. Doctors wary of approving marijuana use. »

Reinarman C; Nunberg H; Lanthier F; Heddleston T. (2011) «Who are the medical marijuana patients? Population characteristics from nine California assessment Clinics»

O’Connell og Bou-Matar (2007) «Long term marijuana users seeking medical cannabis in California (2001-2007): demographics, social characteristics, patterns of cannabis and other drug use of 4117 applicants»

Nunberg, H; Kilmer B; Pacula RL; Burgdorf J. (2011) «An analysis of applicants presenting to a medical marijuana specialty practice in California»

Sabet, K. og Grossman, E. (2014) «Why do people use medical marijuana? The medical conditions of users in seven U.S. states»

Reinarman C; Nunberg H; Lanthier F; Heddleston T. (2011) «Who are the medical marijuana patients? Population characteristics from nine California assessment Clinics»