Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dyrking av cannabis er skadelig for miljøet lokalt og globalt

Miljøskadelig produksjon av cannabis

Cannabis er ikke bare skadelig for helsen, men forurenser, bidrar til avskoging og truer det biologiske mangfoldet, viser en aktuell rapport.

Institute for Security & Development Policy har utarbeidet rapporten “Knark – En Miljökatastrof» (2014), der miljøkonsekvensene av narkotikaproduksjonen gjennomgås. 

Flere faktorer gjør at den grønne cannabisplanten ikke er særlig «grønn» i produksjon:

Innendørsproduksjon

På 1970-tallet foregikk det meste av produksjonen ute, men behov for å kunne styre temperatur og lys for å maksimere produksjonsvolum og økt THC-styrke har en stor andel av produksjonen flyttet inn. Denne produksjonsmetoden krever enorme mengder energi. Lampene som kreves her er 500 ganger sterkere enn ordinære leselamper. Forskning fra USA viser at marihuanaproduksjonen står for 1 prosent av strømforbruket i landet.

Dette tilsvarer halvparten av all strøm som brukes i svenske husholdninger.

1 kilo cannabis gir ca 4600 kilo CO2 (tilsvarende utslipp fra en bil ila to år).

Det er også en utfordring med bruken av sprøytemidler, der det erfaringsmessig brukes en del midler som ikke er lovlige fordi de kan skade menneskers helse ved at de er skadelige eller giftige.

Utendørsproduksjon

2/3 av cannabisproduksjonen foregår fortsatt utendørs, i land med varmere klima som er mer egnet for slik produksjon. Denne produksjonen krever store mengder vann.

En stor cannabisplante som vokser ute i tørt klima trenger mange liter vann om dagen.

I California vurderes det nå å innføre en lisensordning for cannabisprodusenter som regulerer vannforbruket, som et tiltak for å håndtere tørkesituasjonen. Beregninger derfra anslår at en relativt stor produsent trenger 37 000 kubikk med vann årlig – en mengde tilsvarende årlig forbruk hos 60 husholdninger i California.  

Utendørsproduksjonen bruker også sprøytemidler, insektsmiddel og kunstgjødsel som bidrar til forurensning, Cannabisdyrkingen bidrar også til avskoging til fordel for dyrket mark, noe som igjen har klimakonsekvenser.

Les hele rapporten her.

Les artikkel om energibruk og cannabisproduksjon i Washington Post.