Meld deg på vårt nyhetsbrev!

0,6 prosent av verdens befolkning sliter med avhengighet av ulike narkotiske stoffer, ifølge FN. Foto: Shutterstock

Millioner har problemer med narkotika

Nesten 30 millioner mennesker har ifølge FNs narkotikabyrå problemer med narkotikabruk. Heroin og andre opiater er de vanligste årsakene til avhengighet av narkotika.

Globalt medfører narkotikabruk tap av 28 millioner «friske år» i form av tidlig død og uførhet – årlig. 

Stoffene som gir størst helseproblemer er opioider og opiater, som heroin og fentanyl. Det er overdosefare og risiko for smittsomme sykdommer som først og fremst gjør stoffene farlige. Opioider står for 70 prosent av de negative helseeffektene ved narkotika, ifølge World Drug Report 2017 (UNODC). 

Les også: Hva er opioider og opiater?

Mangler behandling for avhengighet 

World Drug Report 2017 viser at behandlingstilbudet ikke svarer til behovet. Globalt er det færre enn én av seks som trenger rusbehandling som faktisk får det.

– Vi er langt unna å nå bærekraftsmål 3.5 om å styrke forebyggingen og behandlingen av rusproblemer knyttet til heroin og andre opiater, sa UNODC-direktør Yury Fedotov ved lanseringen av rapporten.  

Særlig utsatt for leverskader

Hepatitt C, en potensielt dødelig leversykdom, er særlig utbredt blant sprøytemisbrukere. Av de totalt 12 millioner mennesker på verdensbasis som injiserer narkotika har anslagsvis 1,6 millioner HIV og mer enn seks millioner hepatitt C. 1,3 millioner lever med begge deler.

Les også: Slik reddes liv ved overdose.

Tre ganger så mange dør av hepatitt C som av HIV. Rapporten viser at selv om det er gjort medisinske fremskritt i behandlingen av hepatitt C, er prisen høy og tilgjengeligheten dårlig i de fleste land.

Flere nye psykoaktive stoffer (NPS)

NPS er foreløpig ikke et utbredt problem i forbindelse med rusbruk, men det er i vekst. I 2012 var det registrert 260 stoffer. I 2015 var tallet nær doblet, med 483 registreringer.

Både marked, bruk, tilgang og utvalg utvikler seg raskt, og FN-rapporten peker på behovet for bedre global informasjon og systemer for tidlig varsling. 

Les World drug report her.