Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Norge er ett av fire land i verden som har høyest dekning av skadereduserende tiltak mot HIV og hepatitt blant rusmisbrukere.
Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til dekning av sprøyteutdeling og substitusjonsbehandling av rusmisbrukere. Foto: Shutterstock

Norge i verdenstoppen på skadereduksjon

Norge er ett av fire land i verden som har høyest dekning av skadereduserende tiltak mot HIV og hepatitt blant rusmisbrukere. 

Det viser en fersk studie som ble publisert i det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet nylig.

Sammen med Nederland, Østerrike og Australia er Norge blant de få landene som både har høy sprøytedekning og høy dekning av substitusjonsbehandling (metadon, subutex og liknende).

 

Kombinasjon av sprøyteutdeling og substitusjonsbehandling for rusmisbrukere:

Norge i verdenstoppen på skadereduksjon

PWID = Peroner som injiserer rusmidler. NSP = Sprøyteutdeling. OST = Substitusjonsbehandling.

 

Europa skiller seg ut med høyere sprøytedekning og mer utbredt substitusjonsbehandling enn andre regioner av verden.

På andre skadereduserende tiltak for denne målgruppen, slik som HIV-testing, antiretroviral behandling og kondomutdeling, er datagrunnlaget for dårlig til å gjøre internasjonale sammenlikninger. Det kan skyldes at disse tiltakene ikke er begrenset til rusmisbrukere, men også treffer bredere målgrupper. Studien så ikke på bruken av hepatitt-medisin.

Global dekning av substitusjonsbehandling (LAR):

 

Global dekning av substitusjonsbehandling (LAR)

Global dekning av sprøyteutdeling:

Global dekning av sprøyteutdeling.

Alle illustrasjoner er fra rapporten.

 

Les hele rapporten her.