Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Norske alkoholvaner er i endring. Drikking og helse er særlig kritisk for de godt voksne
Veien til vinglasset eller halvliteren har blitt kortere for nordmenn. Alkoholvanene er i endring, særlig blant middelaldrende. Foto: Pixabay

Norske alko-vaner: Vi drikker mer

Den norske befolkningen har lavt forbruk av alkohol sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Likevel har alkoholbruken i Norge økt betydelig de siste 20 årene, ikke minst blant middelaldrende og eldre. Det gjør drikking og helse til et dagsaktuelt tema.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag fra HUNT2 (1995-97) til HUNT3 (2006-08) viser at både kvinner og menn 60 år eller eldre har doblet alkoholinntaket i løpet av de to siste tiårene.

Les også: Unge får alkohol av foreldrene

Tall fra SSB (2012) viser at 28 prosent av kvinner og menn mellom 45 og 66 år drikker alkohol to eller flere ganger per uke.

Drikking og helse – en sårbar kombinasjon

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig studie der man har fulgt 3500 personer over lengre tid på 2000-tallet. Alkoholvaner er analysert, og viser at 30 prosent menn og i underkant av 30 prosent kvinner drikker alkohol to til tre ganger i uken eller oftere.

Alkoholkonsumet er høyest hos dem mellom 50 og 70 år. Det er i denne alderen man finner flest som drikker hyppig, og flest med et bekymringsfullt høyt alkoholforbruk.

Store mengder alkohol

NorLAG-studien viser at det også drikkes relativt store mengder. 12,1 prosent av kvinnene i aldersgruppen 50–59 år drikker en halv flaske vin eller tilsvarende minst to til tre ganger i uken. Det er fire ganger så mye som blant 30–39-årige kvinner.

Les også: Unge jenter får uønsket seksuell oppmerksomhet

En av hovedutfordringene vi står overfor er en økende eldre befolkning med omsorgsbehov. Samtidig synker antallet yngre som skal forsørge. En økt aldring i befolkningen forutsetter at eldre har helse til å stå lenger i jobb og greie seg selv utenfor det offentlige helsesystemet.

Alkohol koster leveår

De eldres helse og evne til å fungere påvirkes vesentlig av alkoholkonsum. Alkohol- og rusbruk er rangert som den femte største risikofaktoren for helsetapsjusterte leveår i Norge. Sykdom fra alkohol er med andre ord noe man lever lenge med, og som påvirker evnen til å fungere betraktelig.

Den enkeltes alkoholbruk er dermed ikke bare et helseproblem, det kan også bli et samfunnsproblem.