Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabis og bilkjøring gir flere ulykker
Parallelt med økningen i bruk av cannabis i Colorado og Washington har man sett en økning i antallet trafikkdrepte som får påvist THC i blodet. Foto: Pexels

Økning av cannabisrelaterte dødsulykker i Colorado

Hva viser data om trafikkdødsfall etter legalisering av cannabis?

Delstatene Colorado og Washington var det to første delstatene som legaliserte cannabis til rekreasjonsbruk. Begge statene er nå blant de tre delstatene med høyest cannabisbruk i USA.

Parallelt med den høye bruksraten har man sett en økning i antallet trafikkdrepte som får påvist THC i blodet.

Vil du lære mer om cannabis? Last ned vårt gratis kunnskapshefte 10 ting du bør vite om hasj og marihuana!

I Colorado økte andelen cannabisrelaterte trafikkdødsfall fra 10 prosent i 2009 til 21 prosent i 2017 (RMHIDTA 2018). I delstaten Washington, den andre staten som legaliserte i 2013, finner vi liknende tall: Fra 2010-2013 hadde mellom 7,9 og 8,5 prosent av førere involvert i dødsulykker THC i blodet. I 2014 hadde 17 prosent av førerne involvert i dødsulykker TCH i blodet. Også i Washington ser vi altså en dobling (Tefft, Arnold og Grabowski 2016).

Økning i trafikkdødsfall

Det totale antallet trafikkdødsfall i Colorado har økt med 30 prosent siden 2014. I 2014 var det 488 trafikkdødsfall, i 2017 hadde tallet økt til 648.

I samme periode har antallet cannabisrelaterte trafikkdødsfall økt fra 75 til 138.

Det kan være tilfeldige svingninger fra år til år, men hvis vi sammenlikner femårsperioden før legalisering (2008-2012) med femårsperioden etter (2013-2017), ser vi at antallet cannabisrelaterte trafikk-dødsfall er doblet. Det totale antallet trafikkdrepte i samme tidsrom steg med 18 prosent (RMHIDTA 2018).

 

Cannabis og trafikkulykker

Cannabisrelaterte trafikkdødsfall

Et trafikkdødsfall registreres som «cannabisrelatert» dersom det blir påvist cannabis ved obduksjon. Definisjonen kan ikke si noe om cannabispåvirkning var en direkte årsak til ulykken. Noen sporstoffer av cannabis kan dessuten påvises etter at man ikke lenger er påvirket. Det var imidlertid også en økning i de som testet positivt for aktiv cannabispåvirkning i Colorado.

35 prosent av de som testet positivt for cannabis, hadde ingen andre stoffer i blodet – rundt én av fire hadde en kombinasjon av cannabis og alkohol, og resten hadde andre stoffer i kombinasjon med THC (RMHIDTA 2018).

Unge trafikkofre i Washington

Blant de cannabisrelaterte dødsfallene i Washington utgjør de yngste førerne (16-25 år) den største gruppen. Hele 40 prosent av de trafikkdrepte i denne aldersgruppen testet positivt for både alkohol og THC.

Dødsulykker der føreren var påvirket av THC skjedde like ofte i ukedager som i helger, oftere på dagtid og oftest i urbane strøk. Dødsulykker der føreren var påvirket av kun alkohol skjedde oftere i helgene, på kveldstid og i rurale strøk (WTSC 2015).

Vil bli fulgt opp

Data så langt tyder på at legaliseringen har ført til økt forekomst av cannabis i trafikkulykker, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner av politikkendringen. Dette er et område som vil bli gransket nøye i årene som kommer.

Kilder:

RMHIDTA [Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area] (2018) The Legalizationof Marijuana in Colorado, The Impact. Vol 5

Tefft, B.C., L.S. Arnold og J.G. Grabowski. «Prevalence of Marijuana Use Among Drivers in Fatal Crashes: Washington, 2010-2014». Rapport. AAA Foundation for Traffic Safety.

WTSC (Washington Traffic Safety Council). (2015). «Driver Toxicology Testing and the Involvement of Marijuana in Fatal Crashes, 2010-2014. A descriptive report». Revidert 2016.