Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Opium utvinnes fra opiumsvalmuen.
Den siste narkotikarapporten fra FN viser at spesielt kokain og opium er på fremmarsj internasjonalt. På bildet ser du valmuer, som brukes for å lage opium. Foto: Shutterstock

Økning i global produksjon av kokain og opium

Det har aldri før vært produsert så mye opium og kokain i verden, ifølge en narkotikarapport fra FN.

Mesteparten av kokainen kommer fra Colombia, men Afrika og Asia er i ferd med å vokse frem som viktige områder for transitt og konsum av stoffet. Den globale opiumsproduksjonen økte med 65 prosent i perioden 2016-2017, til 10.500 tonn. Om lag 9.000 tonn ble produsert i Afghanistan i fjor.

Ikke-medisinsk bruk av legemidler skaper også store skader, og opioider står for 76 prosent av narkotikarelaterte dødsfall på verdensbasis.

Legemidler økende problem

Mens det i Nord-Amerika er en høy forekomst av fentanyl og andre syntetiske opioider, er tramadol – et smertestillende legemiddel – et økende problem i deler av Afrika og Asia.

Tilgang til medisinsk bruk av fentanyl og tramadol er viktig for god smertebehandling, men illegal produksjon og salg av stoffet medfører betydelig skade.

- Årets narkotikarapport viser at narkotikamarkedet vokser, og spesielt kokain og opium er på fremmarsj, noe som er en utfordring på flere områder, sier lederen for FNs narkotikabyrå, Yury Fedotov.

Mest skadelig for unge

Rapporten the World Drug Report er en årlig statusrapport over den globale narkotikasituasjonen. Den gir et oversiktsbilde over tilgang og etterspørsel etter opioider, kokain, cannabis, amfetaminstoffer og nye psykoaktive stoffer (NPS), og helsekonsekvensene av bruken av stoffene.

Rapporten undersøker bruksmønstre og sårbarhet i ulike grupper, og ser på endringer i det globale narkotikamarkedet.

De negative konsekvensene av narkotikabruk slår sterkest ut hos unge. Risikoen for å begynne å bruke narkotika er høyest i aldersgruppen 12-17 år, mens bruken gjerne topper seg i aldersgruppen 18-25 år.

Cannabis er det vanligste rusmiddelet som brukes av unge. Imidlertid er det store variasjoner i ungdoms bruk av narkotika fra land til land, avhengig av den økonomiske situasjonen.

Det er to arketyper narkotikabrukere blant ungdom: Velstående unge som bruker narkotika i på byen og i rekreasjonell sammenheng, og barn og unge som bor på gaten og som sniffer for å håndtere en vanskelig livssituasjon.

Bruk av narkotika øker mest hos eldre

Narkotikabruken øker mest i aldersgruppen som er over 40 år. Denne gruppen har ofte flere fysiske og psykiske helseproblemer, noe som vanskeliggjør behandling.

Rapporten peker på at narkotikaproblemer i den eldre delen av befolkningen bør få mer oppmerksomhet.

Fra 2000-2015 økte antallet narkotikadødsfall med 60 prosent. Personer over 50 år utgjør en voksende andel.

I år 2000 var 27 prosent av de som døde av overdose over 50 år. I 2015 økte dette til 39 prosent av alle overdosedødsfallene. Flesteparten av disse skyldtes opioidoverdoser.

Kvinner er mer sårbare

Majoriteten av de som bruker narkotika er menn, men kvinner har et annet bruksmønster. Kvinner begynner gjerne å bruke narkotika senere i livet, men når de først begynner, øker bruken av alkohol, cannabis, kokain og opioider raskere enn hos menn.

Kvinner utvikler også avhengighet raskere. Kvinner som er avhengige av rusmidler har også ofte høyere forekomst av PTSD og har oftere traumatiske opplevelser som mishandling og seksuell misbruk.

Om lag én av fem av de som er i behandling er kvinner. Behandlingstilbud og forebygging av Hiv bør tilpasses kvinners behov, ifølge rapporten.