Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Enkelte ungdommer bruker Ecstacy/MDMA
De siste Føre var-rapportene og det europeiske narkotikaovervåkingsbyrået varsler om økt bruk av MDMA blant unge. Foto: Pexels

Økt bruk av MDMA/ecstacy

En av fire unge kjenner til bruk av MDMA/ecstasy.

Ecstasy-bølgen som regjerte på 90-tallet døde sakte bort. Nye tall fra det europeiske narkotikaovervåkingsbyrået EMCDDA viser imidlertid en trend som tyder på at stoffet nå er tilbake med nytt navn, i renere form og med økt styrkegrad.

I forbindelse med Actis sin fagkonferanse om sentralstimulerende midler og MDMA/ecstasy i Oslo 14. desember, har Sentio Research gjennomført en undersøkelse om kjennskapen til MDMA/ecstasy blant unge i alderen 18-25 år. 

- Bagatellisert

Hele en av fire oppgir å kjenne noen i sin omgangskrets som har brukt MDMA/ecstasy. 3 prosent har selv brukt MDMA/ecstasy.

- Når så mange som en av fire kjenner noen som har brukt MDMA/ecstasy, er det bekymringsfullt. Vi ser en stadig normalisering og større sosial aksept for bruk av disse stoffene. Foreløpig ligger vi godt an til å snu en begynnende trend, og det er nå effekten av informasjon og tiltak vil være størst, sier generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen.

De siste årene har MDMA, som er det vanligste virkestoffet i ecstasy, vært varslet om som et nytt rusmiddel i mange ungdomsmiljøer, og stadig flere unge kjenner til bruk av dette stoffet.

Dagens unge har ikke hørt om ecstasy, men mange kjenner til slanguttrykk som «Molly» og «Emma», som en type «re-branding» av 90-tallets partydop ecstasy. Det siste halvåret har det vært en økning både i tilgjengelighet og bruk, og politiet har tatt rekordbeslag nasjonalt.

Advarsel fra EMCDDA

Det europeiske narkotikabyrået EMCDDA melder i sin årsrapport fra 2015 at markedet for MDMA er økende, og at tabletter med høyere innhold av MDMA nå er mer tilgjengelig. Det har ført til utsendelse av varsler i hele Europa om tabletter med spesielt høyt innhold av MDMA.

I undersøkelsen fra Sentio kommer det også frem at en av fem forbinder liten eller ingen risiko med bruk av MDMA/ecstasy. Blant guttene er dette tallet en av fire.

- Vi ser at risikoen forbundet med bruk blir bagatellisert. Det er viktig at unge får informasjon om risikoen ved bruk av MDMA/ecstasy. Selv om det går bra med de fleste som prøver, er dette et stoff med klare negative bivirkninger, som for eksempel depresjon, svekkede kognitive evner og risiko for akutt forgiftning som kan være livstruende. Informasjonen må gå bredere ut for å nå både de unge, men også lærere, helsesøstre og andre voksne som tidlig kan fange opp problematisk rusbruk.

Risiko ved bruk

På tross av lav bruk er risikoen helt klart til stede. Mens 90-tallets piller inneholdt 50-80 mg er snittet nå 125 mg MDMA per tablett. Det er også rapportert om «superpiller» med 270-340 mg.

Bivirkninger ved bruk av MDMA/ecstasy over tid kan inkludere nedsatt hukommelse, svekkede kognitive funksjoner, økt impulsivitet, angst, depresjon, søvn- og spiseforstyrrelser.

Se hele undersøkelsen vedlagt.

Les mer om MDMA/ecstasy hos EMCDDA eller Føre var i Bergen.