Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Opiater og opioider utgjør basis for både legal snmertemedisin og illegale rusmidler som heroin
Opiater og opioider er to sider av samme sak, og kan komme i mange former. Felles for dem alle er et stort avhengihetspotensial. Foto: Pixabay

Opiatene: heroinets opphav

Opium er lufttørket saft fra umodne frøkapsler fra opiumsvalmuen. Opiater er nødvendig i for eksempel smertestillende medisin, men stoffet har stort potensial for avhengighet. 

Opioider er en fellesbetegnelse på preparater/rusmidler som virker på opioidreseptorene i hjernen. Opioider som finnes i naturlig form og utvinnes fra opiumsvalmuen, kalles opiater. Opioider innebefatter både opiatene, halvsyntetiske opioider og helsyntetiske opioider.

Naturlige, halvsyntetiske og helsyntetiske opioider

Det finnes både naturlige, halvsyntetiske og helsyntetiske opioider. Morfin og kodein kommer direkte fra opiumsplanten, og er derfor naturlige opioider. Heroin er et halvsyntetisk opioid. Det består av det naturlige morfinet, og tilleggstoffet diacetylmorfin.

Metadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone og Temgesic), oksykodon og fentanyl er eksempler på helsyntetiske opioider. Disse inneholder ingen naturlige stoffer.

Blanding av fulle og partielle agonister

Eksempel: Morfin er en full agonist, mens buprenorfin er en partiell agonist. Om en først gir morfin for å dempe sterk smerte og kort tid etter gir buprenorfin for å få «tilleggseffekt», vil buprenorfin redusere den smertestillende virkningen av morfin, ved å okkupere en del av reseptorene som morfinet ellers kunne ha virket på. Dersom en kombinerer disse legemidlene hos samme person, vil altså vedkommende kunne få mer smerter/mindre rus enn om han eller hun kun får/tar morfin.

Antagonist

Nalokson er et eksempel på en såkalt antagonist. En antagonist kan forklares som motsatsen til et medikament eller stoff. Nalokson brukes til å blokkere virkningen av opioider. Nalokson forhindrer på den måten bl.a. forstoppelse, en vanlig virkning av opiater. Nalokson brukes også ved overdoser (se under). Nalokson alene gir ingen virkning slik de andre medikamentene man bruker mot opioidavhengighet gjør for eksempel metadon og buprenorfin.

Viktig å vite om kombinasjonen agonist/antagonist

Hvis en person først tar antagonisten nalokson og deretter et preparat som skal gi virkning – for eksempel heroin, som da kalles agonisten – vil naloksonen blokkere for virkningen. Effekten av stoffet vil dermed utebli helt.

Motsatt: Hvis en person først tar agonisten – opioidet – og deretter nalokson, antagonisten, vil personen bli akutt dårlig/abstinent (jo mer avhengig, jo mer dårlig). Har «Liv» har tatt overdose på et opioid, vil hun få nalokson for at man kan redde livet hennes. Men «Liv» vil da være abstinent når hun kommer til seg selv. Heroinister blir av den grunn ofte forbanna når de blir reddet etter en overdose. Rusen er tatt fra dem.

Bruksmåter

De stoffene som er framstilt for medisinsk bruk, selges oftest som kapsler, tabletter, stikkpiller, sirup til inntak gjennom munnen, eller injeksjonsløsninger. Vanligvis inntas disse stoffene ved intravenøs injeksjon (med sprøyte) eller gjennom munnen.

Illegale opioider, f.eks. gateheroin, sprøytes inn i blodåren etter at det er oppløst i en væske, men det kan også røykes eller sniffes. Opium røykes eller spises.

Virkninger

Opioidene har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende. Varigheten på virkningen varierer fra type opioid. For eksempel varer heroinrusen i noen timer.

  • Smertestillende
  • Følelse av velvære/eufori
  • Likegyldighet, trøtthet
  • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet
  • Små pupiller
  • Nedsatt reaksjonsevne
  • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk
  • Hepatitt, HIV og infeksjoner som følge av sprøytebruk
  • Respirasjonsdepresjon (-hemming) og død

 

Avhengighet

Opioider er svært avhengighetskapende og gir sterke abstinenser ved nedtrapping. Symptomene ligner influensa, og kan kreve sykehusbehandling. Nedtrapping er anbefalt. Det er også mulig med LAR-behandling (metadon, Subuxone, Subutex) ved avhengighet. Ved utbredt bruk er det vanlig at man utvikler en toleranse, det vil si at man må ta mer for å få samme virkning. Toleransen går raskt ned etter en stund uten bruk av opioider.

Overdose

Akutte overdoser behandles med motgift, nalokson.

Overdosefare har ingen sammenheng med om det er et syntetisk eller naturlig opioid. Fullagonister gir mye større overdosefare enn partielle agonister. Eksempel: metadon har en stor overdosefare, det er en fullagonist, mens buprenorfin har liten overdosefare, det er en partiell agonist. Men de er begge helsyntetiske, så «syntetisk-eller-naturlig-aspektet» avgjør altså ikke overdosefaren.

 

Les mer om opium.