Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Oksykodon, Fentanyl og kodein er bare noen av preparatene som forekommer i en rekke smertestillende medikamenter
Morfin, kodein og heroin er eksempler på opioider. Opioider som finnes i naturlig form og utvinnes fra opiumsvalmuen, kalles opiater. Foto: Creative commons

Opiater: Medisiner med farlig potensial

Nødvendige smertestillende medisiner kan raskt gå over til å bli farlige rusmidler hvis bruken er uforsiktig. Avhengigheten av opioider og opiater kan inntre raskt, og en avvenning kan medfører sykehusinnleggelse. 

Opioider er en fellesbetegnelse på preparater/rusmidler som virker på opioidreseptorene i hjernen. Morfin, kodein og heroin er eksempler på opioider. Opioider som finnes i naturlig form og utvinnes fra opiumsvalmuen, kalles opiater. 

Morfin og kodein kommer direkte fra opiumsplanten, og er derfor naturlige opioider. Heroin er et halvsyntetisk opioid. Det består av det naturlige morfinet og tilleggstoffet diacetylmorfin. Metadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone og Temgesic), oksykodon og fentanyl er eksempler på helsyntetiske opioider. Disse inneholder ingen naturlige stoffer.

Opiater i en rekke varianter

De stoffene som er framstilt for medisinsk bruk, selges oftest som kapsler, tabletter, stikkpiller, sirup til inntak gjennom munnen, eller injeksjonsløsninger. Vanligvis inntas disse stoffene med sprøyte, eller gjennom munnen.

Illegale opioider, for eksempel gateheroin, sprøytes inn i blodåren etter at det er oppløst i en væske, men det kan også røykes eller sniffes. Opium røykes eller spises.

Ikke bare smertestillende virkning

Opioider er smertestillende, men for mennesker som ikke har smerter vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende. Varigheten på virkningen varierer mellom opioid-typer. For eksempel varer heroinrusen i noen timer.

  • Smertestillende
  • Følelse av velvære/eufori
  • Likegyldighet, trøtthet
  • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet
  • Små pupiller
  • Nedsatt reaksjonsevne
  • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk
  • Hepatitt, HIV og infeksjoner som følge av sprøytebruk
  • Respirasjonshemming og død

Lett å bli avhengig

Opioider er svært avhengighetskapende og gir sterke abstinenser ved nedtrapping. Symptomene ligner influensa, og kan kreve sykehusbehandling. Nedtrapping er anbefalt.

Det er også mulig med legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) med metadon, Subuxone eller Subutex ved avhengighet. Ved utbredt bruk er det vanlig at man utvikler en toleranse, det vil si at man må ta mer for å få samme virkning.

Toleransen går raskt ned etter en stund uten bruk av opioider. Derfor ser vi at det er sterkt forhøyet risiko for overdose etter at mennesker har vært til behandling eller rett etter et fengselsopphold.

Slik reddes liv etter overdose.