Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Foto: Adrian Sampson

Over 100.000 har problemer med spill

Om lag 122.000 mennesker sliter med problematisk spillatferd. Antallet har vært relativt stabilt de siste årene.

Som del av handlingsplanen mot spillavhengighet, gjennomførte Universitetet i Bergen en større befolkningsundersøkelse om pengespill og dataspill i 2013. I juni 2016 ble resultatene fra befolkningsundersøkelsen om pengespill og dataspill i 2015 lagt fram. Den viste at antall mennesker som er moderate risikospillere eller problemspillere er omtrent på samme nivå.

Nedgang i antall risikospillere

I undersøkelsen som ble lagt fram av Lotteri- og stiftelsestilsynet, kommer det fram at 57,9 prosent av befolkningen har spilt pengespill i løpet av det siste året. 122.000 (3,2 prosent av befolkningen) er moderate risikospillere eller problemspillere.

Hvem er risikospilleren?

Befolkningsundersøkelsen fra 2015 bekrefter bildet som kom fram i samme undersøkelse i 2013: Risikoen for å være moderat risikospiller/problemspiller er høyere hos menn, enslige, hos de med lav utdannelse, blant de som var arbeidsledig/ufør/på attføring/på avklaringspenger, og blant de som hadde fødested utenfor Norge. Kasinospill på nett er det spillet som størst andel av spillerne oppgir som problematisk å kontrollere eller begrense.

Nær halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasinoer er risiko- og problemspillere. I 2013 var det tilsvarende tallet en tredjepart.

Les vår rapport om pengespill «Verdier i spill».​