Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Overdoser i Norge

Antallet narkotikarelaterte dødsfall hadde en topp rundt år 2000, og har deretter holdt seg relativt stabilt frem til 2012 (SIRUS 2015). Fra 2012 til 2013 har det vært en tydelig reduksjon i narkotikarelaterte dødsfall, og målt relativt til folketallet har det vært en tydelig nedgang gjennom lengre tid (ibid). Tallene fra 2014 viser en oppgang:

Statistikk over overdosedødsfall i Norge 1996-2014.

I 2012 var det 246 narkotikadødsfall i Norge (Helsedirektoratet, ingen dato). I 2013 var det redusert til 234, hvorav 29 % som følge av heroin, 20 % som følge av metadon, 22 % som følge av heroin/kodein og andre halvsyntetiske opiater, og 8 % som følge av syntetiske opioider. 76 prosent av de døde var menn. (SIRUS 2015).

I 2014 døde 266 personer av overdose i Norge (Folkehelseinstituttet 2016). 

Av narkotikautløste dødsfall i 2013 var 12 % mellom 15 og 24 år (SIRUS 2015).

Etter 2009 er dødsfall grunnet heroinbruk halvert. Antall metadondødsfall økte fram til 2012, men så kom en reduksjon til 2013 (SIRUS 2015). Siden 2002 har antall dødsfall holdt seg relativt stabilt. I 2000 og 2001 var det svært høye antall narkotikarelaterte dødsfall. 

I 2012 var det 183 000 narkotikarelaterte dødsfall (FN 2014). FN (2014) har estimert at mellom 162–324 millioner mennesker (3,5-7 % av verdens befolkning) i aldergruppen 15-64 år har brukt narkotika (mellom 16-39 millioner bruker regelmessig).

Narkotika som injiseres gjør brukerne ekstra sårbare for Hiv og hepatitt C. FN estimerer at 13 prosent av de som injiserer narkotiske stoffer har Hiv. 

 

Kilder:

SIRUS (2015), «Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2013», www.sirus.no/rusmiddelutloste-dodsfall-i-norge-i-2013/
Folkehelseinstituttet (2016) «Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014», http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Area_7064&Main_6157=6263...
Helsedirektoratet (ingen dato), «Rusmiddeldødsfall i Norge», https://sites.helsedirektoratet.no/sites/nokkeltall/helsetilstand-leveva...
FN (2014), «World Drug Report 2014», www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf