Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nye tall fra Colorado, USA
Nye tall fra Colorado viser blant annet økning i cannabisbruk. Foto: Shutterstock

Rapport om legalisering i Colorado

Økt bruk, flere trafikkdødsfall og flere besøk på sykehus og akuttmottak etter at cannabis ble lovlig. 

Den femte Rocky Mountain High Impact Drug Trafficking Area-rapporten ble offentliggjort 12. september. Rapporten viser økt bruk, flere trafikkdødsfall og flere besøk på sykehus og akuttmottak i delstaten Colorado i USA. 

Les også: Bruk av cannabis blant amerikansk ungdom øker.

Flere trafikkdødsfall 

Rapporten viser at cannabisrelaterte trafikkdødsfall har økt med 151 prosent siden legaliseringen. Det totale antallet trafikkdrepte har økt med 23 prosent i samme tidsrom. 

Vil du vite mer om cannabis? Last ned vår kunnskapshefte Ti ting du bør vite om hasj og marihuana helt gratis!

I alt var det 138 trafikkdrepte som testet positivt på cannabis i 2017, mot 55 i 2013. Mer enn ett av fem trafikkdødsfall i Colorado i 2017 var relatert til cannabis, det vil si at det ble påvist cannabis ved obduksjon, enten alene eller i kombinasjon med andre stoffer. Et stort flertall av de drepte bilførerne (to av tre) fikk påvist THC i blodprøven, noe som indikerer nylig bruk.  

En spørreundersøkelse gjennomført av transportmyndighetene viser syv av ti cannabisbrukere oppgir at de kjørte cannabispåvirket det siste året. Mer enn halvparten svarer at det er trygt å kjøre når de har brukt cannabis. 

Økt bruk 

Cannabisbruken i befolkningen har økt med 45 prosent når man sammenlikner de tre årene før legalisering med de tre årene etter. Colorado er på tredjeplass i landet, 85 prosent over landsgjennomsnittet. 

Blant de yngste ungdommene har bruken vært relativt stabil, men andelen regelmessige brukere er likevel mer enn 50 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.  

Les også: Stabilt høy bruk av cannabis i Colorado.

Andelen regelmessige brukere har økt mer enn landsgjennomsnittet i alle aldergrupper når man sammenlikner treårsperiodene før og etter legaliseringen. 

Endrede bruksmetoder 

Cannabis har tradisjonelt blitt røykt, men de siste årene har spiselige produkter og konsentrater tatt større markedsandeler. Helsemyndighetene har derfor begynt å spørre om spiselige produkter og dabbing (inhalering av damp fra konsentrat). 

Én av tre ungdommer som har brukt cannabis siste måned oppgir at de har dabbet, mens 36 prosent sier de har spist cannabis minst én gang. 

Flere henvendelser til helsetjenesten 

Antallet besøk på akuttmottak relatert til cannabis økte 52 prosent fra 2012 til 2016. Cannabisrelaterte besøk er besøk der cannabis nevnes eller påvises.  

Antallet cannabisrelaterte sykehusinnleggelser økte med 148 prosent i samme tidsrom. Det var også en økning i antallet henvendelser til giftinformasjonssentralen om cannabis. 

Svart marked i beste velgående 

Det foregår fortsatt utstrakt dyrking av ulovlig cannabis i ly av det svarte markedet. I 2017 beslagla politiet 7,3 tonn cannabis, og nesten 44 000 planter ble beslaglagt. Det meste av den ulovlige cannabisen smugles til andre delstater. 

Skatteinntekter 

Ifølge rapporten tok Colorado inn 232 millioner dollar i skatter fra cannabissalg i 2017. Dette utgjør 0.9 prosent av delstatens budsjett, og tar ikke høyde for kostnader knyttet til skader fra cannabis. 

Billigere og sterkere cannabis 

Innholdet av det rusgivende stoffet THC fortsetter å øke i det lovlige markedet. Snittinnholdet i blomster (marihuana) har økt fra 14,4 prosent THC i 2014 til 19,6 prosent i 2017. Konsentratene har gått fra et snittinnhold på 56,6 prosent til 68,6 prosent i samme periode. 

Cannabisprisene har sunket betydelig. Marihuanaprisen har falt med 62 prosent fra 14 dollar til fem dollar. Prisen på konsentrater er nesten halvert. 

Man får altså langt mer THC per dollar i 2017 enn man gjorde i 2014. 

Sommeren 2017 var det 491 rekreasjonsutsalg for cannabis i Colorado, enda nesten to av tre kommuner forbyr dem. 

Alkoholbruk har økt

Både voldskriminalitet og vinningskriminalitet har økt i delstaten, uten at man vet om dette kan knyttes til cannabis. Alkoholkonsumet har også økt noe siden legaliseringen. 

Antallet dødsfall fra opioider har økt med 33 prosent siden 2013. 

Om rapporten 

RMHIDTA er et føderalt organ som finansieres av Office on National Drug Control Policy. De gjør ikke egne studier, men samler relevante data fra andre offisielle kilder. 

Det vil alltid være vanskelig å påvise årsakssammenheng mellom to faktorer i slike tidsserier, og utviklingen kan påvirkes i ulike retninger av andre faktorer. 

At en hendelse er relatert til cannabis betyr ikke nødvendigvis at cannabis forårsaket hendelsen, men det økte antallet er en indikasjon på at bruken har økt.  

Det er ikke gjort noen reell evaluering av legaliseringseksperimentet i Colorado.