Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rus forverrer somatisk sykdom

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning. Pasientene legges ofte inn på grunn av forgiftning, skader eller akutt forverring av somatisk sykdom grunnet rusmisbruk.

Pasienter med psykiske reaksjoner som psykoser, utagerende adferd eller selvmordsforsøk under alkoholpåvirkning kommer til akuttpsykiatriske mottak. 

Ruspasienter kan ofte oppleve å ikke få øyeblikkelig hjelp i akutte rusrelaterte kriser, til tross for at slik hjelp er lovfestet, skriver Legeforeningen (Et fullverdig liv, 2015)