Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rus og psykisk helse

Det er velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom. Ifølge undersøkelser er psykiske lidelser er 2-3 ganger mer vanlig blant misbrukere enn blant befolkningen ellers, skriver Legeforeningen (Et fullverdig liv, mai 2015). Et eksempel er psykotiske episoder hos mennesker som misbruker sentralstimulerende midler, som for eksempel amfetamin og heroin. På en annen side er det også vanlig at personer med psykiske lidelser bruker rusmidler til selvmedisinering. Dette gjør det vanskelig å avgjøre hva som kom først: Den psykiske lidelsen eller rusmisbruket.