Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Legalisering av cannabis har en rekke negative konsekvenser
Legalisering av cannabis har en rekke negative konsekvenser. Foto: Shutterstock

Slik har det gått etter legalisering

Økt bruk, flere bilulykker og besøk ved legevakten knyttet til cannabis og et blomstrende svart marked. 

Det er noen av de negative konsekvensene av legalisering av cannabis i Colorado, Washington, Oregon, Alaska og Washington DC, ifølge en fersk rapport.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt eksperimentet med legalisering i Colorado, men erfaringene fra Washington, Oregon, Alaska og hovedstadsområdet Washington DC kan bidra til å fylle ut bildet. Fortsatt er dataene mangelfulle, men noen foreløpige tendenser begynner å avtegne seg.

Økt bruk

Befolkningsundersøkelser viser at bruken av cannabis øker i de statene som har legalisert. Alaska og Oregon er nå blant delstatene med høyest bruk blant barn i alderen 12-17 år. Bruken blant de yngste i de fire legaliseringsstatene er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for USA.  

Forbruket blant unge voksne (18-25 år) øker mer i statene som har legalisert, enn i resten av landet. Nesten én av tre unge voksne i legaliseringsstatene brukte cannabis siste måned.

Les også: Stabilt høy bruk av cannabis i Colorado.

Så langt er det ikke tegn til at cannabis har erstattet alkohol. Konsumet av alkohol i legaliseringsstatene  er stabilt eller økende. Ferske tall fra Colorado tyder heller ikke på at økt bruk av cannabis har redusert bruken av opioider. Colorado hadde i fjor det høyeste antallet overdosedødsfall i delstatens historie.

Les også: Cannabis kommer i tillegg til alkohol, ikke i stedet for.

Mer ruspåvirket kjøring

Andelen cannabisrelaterte trafikkdødsfall har økt betydelig både i Colorado og Washington. I Oregon har man sett en økning i cannabispåvirket kjøring, men antallet cannabisrelaterte dødsfall ser ut til å være relativt stabilt.

Gratis informasjonshefte: 10 ting du bør vite om hasj og marihuana.

Oregon var senere ute med legalisering enn de to andre statene og tester en mindre andel av bilførerne, så tallene gir ikke et fullstendig bilde. Data er så langt ikke tilgjengelig for Alaska.

En fersk spørreundersøkelse viser at 69 prosent av cannabisbrukerne i Colorado har kjørt i cannabispåvirket tilstand det siste året. I en undersøkelse blant studenter i Oregon oppga nesten halvparten (48 prosent) at de hadde kjørt mindre enn tre timer etter at de hadde brukt stoffet.

Flere henvendelser til helsevesenet

Både i Colorado og Washington melder giftinformasjonssentralen om en økning i henvendelser relatert til cannabis.

Antallet sykehusinnleggelser relatert til cannabis i Colorado er mer enn doblet siden 2012, og flere oppsøker også akuttmottak for cannabisrelaterte problemer.

Også i Oregon har det vært en betydelig økning i henvendelser på akuttmottakene.

Vil du vite mer om cannabis? Last ned vår omfattende kunnskapsoppsummering "Myter og fakt om cannabis" her! 

Det svarte markedet

Selv om salg av cannabis er blitt lovlig, fortsetter det svarte markedet å eksistere. Ulovlig dyrking av cannabis har økt i Colorado, og det beslaglegges mer cannabis med kurs for det svarte markedet i andre delstater.

Ifølge statsadvokaten i Oregon foregår det en betydelig overproduksjon av cannabis som eksporteres ulovlig til andre delstater.

Den generelle kriminaliteten i legaliseringsstatene har økt noe. Denne økningen kan ikke uten videre knyttes til legalisering av cannabis, men håpet om at legalisering skulle føre til mindre kriminalitet ser så langt ikke ut til å ha gått i oppfyllelse.

Sterkere cannabis

Cannabismarkedet har endret seg etter legaliseringen. Spiselige produkter og konsentrater med svært høyt THC-innhold utgjør en større andel av markedet.

Den plantebaserte cannabisen har også blitt sterkere. I Washington er THC-konsentrasjonen nå i snitt 21 prosent, det er langt høyere enn landsgjennomsnittet på 11 prosent.

Selv om cannabisen som selges skal oppgi innhold, viser flere analyser at merkingen ofte ikke svarer til produktet.

Rapporten omtaler ikke skatteinntekter fra cannabissalg eller økte sosiale og helsemessige utgifter som følge av økt cannabisbruk.