Meld deg på vårt nyhetsbrev!

En enkel nesespray som kan brukes av alle skal redde liv etter overdoser

Slik reddes liv etter overdose

Det som begynner med et ønske om smertestillende virkning kan i ekstreme tilfeller bli et spørsmål om liv og død. Overdoser etter opiater og opioider kan likevel ende godt, mye takket være motgiften Nalokson.

I Norge døde 221 personer av overdose i 2015. Dette tallet har ligget relativt stabilt de siste årene, og er altfor høyt.

For å få ned antall overdoser satte regjeringen i gang Nasjonal overdosestrategi i 2014. En del av denne strategien er utdeling av motgift i form av en nesespray med Nalokson. Denne brukes ved akutte overdoser.

Gratis motgift

Som et ledd i Helsedirektoratets nasjonale overdosestrategi startet Oslo kommune og Bergen kommune i 2014 et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo om å dele ut motgift mot opioider i form av Nalokson nesespray til rusavhengige.

Rusavhengige og pårørende blir opplært i å bruke nesesprayen og får den utdelt gratis, slik at de selv kan hjelpe andre avhengige som har tatt overdose. Dette blir kalt kameratredning. 

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon er tanken at brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, skal være rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på stedet.

Utdeling skal redde liv i byene

Siden 2014 er prosjektet utvidet og i juni 2017 er det utdeling av nesespray i Trondheim, Stavanger, Sandnes, Asker, Drammen, Tønsberg, Fredrikstad, Arendal, Porsgrunn, Skien og Tromsø. Ved Senter for rus- og avhengigehtsforskning finnes nå et program for opplæring i bruk av Nalokson.