Meld deg på vårt nyhetsbrev!

En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioidepidemien i USA.
Stadig flere blir avhengig av reseptbelagte smertestillende medikamenter. Foto: Shutterstock

Stadig flere får hjelp i LAR

En undersøkelse viser at smertepasienter med legemiddelavhengighet er en økende gruppe i LAR. Og at det trengs mer kunnskap og bedre rutiner for å imøtekomme deres behov.  

En økende andel av befolkningen lever med kroniske smerter, og stadig flere utvikler en avhengighet for reseptbelagte smertestillende medisiner. I USA har slik avhengighet forårsaket svært mange dødsfall. Situasjonen er ikke like kritisk i Norge, men siste nytt om overdosedødsfall viser at flere dør av smertestillende legemidler enn av heroin. Det kan tyde på at pasienter med legemiddelavhengighet ikke får god nok hjelp.   

Rutiner og tilbud  

Derfor fikk Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre en undersøkelse for å se på omfanget av smertepasienter som søkte seg til Legemiddel assistert rehabilitering (LAR), hva slags rutiner som finnes og om tilbudet er tilpasset deres behov.  

Forskerne fant at 150 til 200 personer i LAR var smertepasienter som har utviklet avhengighet av smertemedisiner. Dette er en liten gruppe, ettersom 7900 personene var i LAR-behandling ved utgangen av 2019. Men tendensen er økende, og det rapporteres om flere titalls nye LAR-pasienter med smerteproblematikk hvert år.  

Ulik behandling  

Undersøkelsen viser at behandlingen av smertepasienter er ulik fra sted til sted, og at det er behov for bedre rutiner og mer kunnskap. De som kjenner til LAR, forbinder dette ofte med behandling til mennesker med heroinavhengighet. Derfor er det ikke sikkert at fastlegen til en eldre kvinne tenker på LAR som et alternativ for hennes medikamentavhengighet. Og det er heller ikke sikkert at pasienten selv anser seg som aktuell dersom fastlegen foreslår LAR.  

Synliggjøring 

Det er etablert samhandlingsrutiner mellom flere av helseforetakene og smerteklinikker for disse pasientene, men det finnes ingen nasjonale rutiner. Dette bør styrkes for at flere skal få tilbud. Og LAR bør synliggjøres mer av helseforetakene – overfor fastleger og smerteklinikker – som igjen kan foreslå dette som behandling. Ifølge forskerne vil tverrfaglig kompetanse være viktig i behandlingen av personer som både har smertelidelse og avhengighetsproblematikk.  

Forskerne konkluderer at det trengs mer kunnskap på hvordan gi en god og trygg smertebehandling hos LAR-pasienter i fremtiden.