Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Folk i Nord-Europa drikker mer og har større problemer knyttet til alkoholforbruket enn folk i sør.
Nord-europeere drikker mer alkohol om gangen og har større problemer knyttet til bruken enn folk på sørligere breddegrader. Foto: Shutterstock

Større alkoholproblemer i Nord-Europa

Ny undersøkelse viser store europeiske forskjeller i drikkemønster og problemer knyttet til alkoholbruk.

Mange hadde vel allerede en mistanke om dette, men nå er det bekreftet i en stor ny spørreundersøkelse: Vi drikker mer og har større problemer som følge av drikkingen nord i Europa enn i sør.  

Ikke overraskende kom det frem at vi i Nord-Europa har en tendens til å «binge-drikke», altså at vi drikker sjeldent og mye.

Nordmenn og andre nord-europeere drikker mer alkohol om gangen enn folk fra sør, men de drikker sjeldnere enn sør-europeerne, sier Geir Scott Brunborg, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding. 

Norske kvinner drikker stadig mer. 

Danskene drikker mest

Undersøkelsen er gjennomført av Joint action to reduce alcohol related harm (RAHRA), et EU-prosjekt for å redusere alkoholskader. 19 land er kartlagt ved hjelp av samme spørreskjema. Du kan lese hele her. 

Danmark var landet hvor flest personer (67 prosent) oppga at de var beruset minst en gang i løpet av året som gikk.

Beruselse ble målt ved hvor ofte man drakk tilsvarende seks eller flere glass vin (menn), eller fire eller flere glass vin (kvinner).

Norge kom på syvende plass med 60 prosent, mens Italia ligger nederst på listen, med kun 9 prosent. 

Så mye alkohol drikker nordmenn. 

Sluntrer unna

Undersøkelsen kartla også utbredelsen av ulike typer problemer forbundet med alkohol. Ikke overraskende er alkoholproblemer mer vanlig i nord enn i sør.

1 av 10 sjikaneres på jobbfest.                 

Et av spørsmålene respondentene svarte på, var om de i løpet av de siste tolv månedene hadde unnlatt å gjøre ting som normalt forventes av dem fordi de hadde drukket alkohol.

Her lå Island høyest i Norden. På sagaøya svarte ti prosent bekreftende. Andelen for Norge var åtte prosent. I gjennomsnitt svarte 6 prosent av europeerne bekreftende på dette.

Plages av andres drikking

15 prosent av nordmenn rapporterte at de hadde følt skyld eller anger på grunn av drikking. Dette er litt høyere enn snittet i Europa på 12 prosent. Kun 3 prosent av portugiserne rapporterte det samme.

Alkohol skader flere enn den som drikker. 

Mange opplevde ubehag og ulike problemer på grunn av andres drikking. En av fire nordmenn oppga at de hadde følt seg utrygge på offentlig sted på grunn av andres drikking. Dette er litt over EU-snittet på 22 prosent.

4 prosent oppga å ha blitt fysisk skadet på grunn av andres drikking i Norge. Dette er også litt over snittet i Europa.