Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Stort flertall mot legalisering av cannabis

I en ny rapport fra Actis presenteres nye tall for folks holdninger til forbudet mot cannabis: Hele 83 prosent støtter et fortsatt forbud. 

I rapporten, som heter "Myter og fakta om cannabis", kommer det frem at kun 12 prosent ønsker å legalisere cannabis. - Dette viser at folk har tro på at forbud har betydning for å forebygge cannabisbruk, sier generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen. 

I undersøkelsen, som er gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Actis, er folk også spurt om de tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig. - Vi møter ofte i debatten at cannabisforbudet ikke virker, men når hele 84 prosent tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig, er det et sterkt signal om at forbudet har betydning for folks valg om å prøve cannabis eller la være, sier Mina Gerhardsen.

Møter mytene

Actis-notatet "Myter og fakta om cannabis" tar for seg noen av de viktigste påstandene om cannabisbruk og konsekvenser.

-  Vi ønsker å bidra til en mer kunnskapsbasert debatt, der fakta og forskning er førende. Dagens cannabis er sterkere enn før, noe som øker risiko ved bruk. Dette er kunnskap som er viktig å spre, fordi mange tror det er det samme som på 1970-tallet. I tillegg har vi stadig mer forskning som forteller om effekten på unge, uferdige hjerner. Høy cannabisbruk i ungdomstiden kan for eksempel gi permante IQ-skader. Det er viktig at slike ting er kjent, sier Gerhardsen.

I rapporten vises det blant annet til den omfattende studien som er gjort av cannabisforskningen de siste 20 årene av WHO-rådgiver Wayne Hall. Denne konkluderer med at cannabis kan gi avhengighet, kan svekke psykisk helse og øker markant risikoen for frafall i skolen. 

Ber om økt innsats

- Både i Norge og Europa ser vi nå en økende andel unge som søker hjelp for cannabisrelaterte helseproblemer. Det viser viktigheten av å styrke kunnskapen om cannabis for å hjelpe unge mennesker med å ta gode rusvalg, mener Gerhardsen.

Actis sendte nylig et brev til helseminister Bent Høie om betydningen av å drive folkehelsearbeid også mot cannabis, slik man gjør med alkohol og tobakk.

- Spør du en tiendeklasse om tobakk er skadelig vil alle rekke opp hånda. Spør du om cannabis er skadelig vil mange være i tvil. Gjennom musikk og TV-serier møter ungdom en virkelighet der cannabis framstilles som en normal og ufarlig del av livet. Bedre rusundervisning er viktig for å forebygge at flere unge får problemer med cannabis, sier Gerhardsen.

"Myter og fakta om cannabis" vil være tilgjengelig for lærere og skoler på SubjectAid.

Vedlagt ligger rapporten og undersøkelsen i sin helhet.