Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Straff ved narkotikaforbrytelser

Avkriminalisering av narkotika vil ha liten betydning for fengselskøene rett og slett fordi det hører til unntaket at noen havner i fengsel for bruk og besittelse.

Selv om lovverket er relativt uendret de siste årene har det over lengre tid pågått en stille revolusjon i reaksjonene på narkotikaforbrytelser.

I dag straffes det store flertallet av saker som omhandler bruk og besittelse av narkotika med forelegg eller påtaleunnlatelse. Selv for narkotikaforbrytelser som rammes av straffeloven, er forelegg og påtaleunnlatelse de vanligste reaksjonsformene.

Men bøter er ikke alltid en egnet reaksjon på narkotikaforbrytelser, for eksempel for ungdom eller for rusavhengige. I økende grad benytter man derfor andre reaksjonsformer som tar sikte på å hjelpe brukerne ut av problemet, slik som ungdomsstraff, påtaleunnlatelse med vilkår, konfliktrådsmekling, narkotikaprogram med domstolskontroll og behandling i stedet for soning.

Les mer om andre straffereaksjoner.

Målet med narkotikapolitikken er å forhindre spredning av stoff i ungdomsmiljøene, gripe inn i uheldig utvikling og forebygge rusproblemer. Da trenger vi reaksjoner som virker. Det kan ha effekt på fengselspopulasjonen på lengre sikt.