Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Svart marked på tross av legalisering
Det er store penger i cannabismarkedet, og foreløpig lever det lovlige og ulovlige markedet side om side. Foto: Pexels

Svart marked på tross av legalisering

Selv om cannabis er legalisert både i Colorado og Washington, ser det svarte markedet ut til å overleve side om side med det lovlige.

Noe av forklaringen til at det svarte markedet fortsatt eksisterer, kan være forskjellene i pris mellom det lovlige og det ulovlige markedet. Illegale aktører som står utenfor reguleringene kan underby de legale leverandørene. En annen forklaring er at mange av dem som tidligere var involvert i ulovlig omsetning ikke uten videre er i stand til å forlate en kriminell bane, og derfor fortsetter som før.

Skviser medisinsk marihuana

Konkurransen fra den ulovlige handelen brukes allerede som et argument for å redusere avgiftsnivået for lovlig marihuana.Dermed vil det illegale markedet dels kunne diktere hvordan den lovlige omsetningen drives.

Også andre typer reguleringer, slik som krav til produktsikkerhet, sikringstiltak og kvalitetskontroll som gjelder for medisinsk marihuana, kan bidra til å drive opp prisen i det legale markedet. Fordi slike reguleringer koster penger som brukeren må dekke gjennom sitt kjøp, kan det skapes incentiver for et svart marked på samme måte som avgifter gjør.

Dyrking av cannabis er ren business

Uruguay, det eneste landet som har vedtatt å legalisere cannabis, har tatt konsekvensen av dette og signalisert at de vil sette prisen så lavt at det lovlige markedet skal utkonkurrere det svarte markedet, selv om det betyr at cannabis blir svært billig.

Prisforskjeller på en ounce cannabis (ca 28 gram) i ulike markeder:

Prisforskjeller på en ounce cannabis (ca 28 gram) i ulike markeder.

Avgifter og ulovlig handel

Tobakk er den tyngst avgiftsbelagte forbrukervaren i USA i dag, og det foregår allerede utstrakt ulovlig handel med sigaretter. Avgiftene varierer fra delstat til delstat, men per juni 2016 var det New York som hadde høyest tobakksavgift, med 4.35 dollar for en 20-pakning.

En avgift på 35 dollar per ounce (28 gram) cannabis, som er foreslått i Oregon, er fem ganger høyere enn avgiftsnivået på tobakk – og likevel er det ikke nok til å opprettholde prisen i det ulovlige markedet før legalisering.

Cannabis er mer kompakt i vekt og volum enn tobakk og alkohol. Dette kan øke risikoen for smugling og grensehandel. Ett års forbruk for en tung bruker tilsvarer mindre enn en kilo. Det er forholdsvis lett å transportere dette over delstatsgrenser.

Tilbakebetaling av avgifter

Mange av delstatene som har eller diskuterer legalisering av cannabis har dessuten begrenset fleksibilitet til å justere avgiftsnivået. Legaliseringsforslagene som blir lagt fram til avstemning inneholder ofte spesifikke bestemmelser om beskatning som ikke uten videre kan endres.

Colorado har dessuten en egen rettighetserklæring (Taxpayers’ Bill of Rights) for skattebetalere som fastslår at dersom delstaten skulle ta inn høyere skatter enn opprinnelig budsjettert, er de forpliktet til å betale dette tilbake til skattebetalerne.

Les mer om den voksende cannabisindustrien i rapporten Big cannabis.