Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Foto: Wikimedia commons

Syntetiske cannabinoider

Det finnes en lang rekke syntetiske cannabisstoffer på det internasjonale markedet, mange av dem har også funnet veien til Norge.

 Stoffene kan bestilles på nett, og prisen per brukerdose er lav (2,5 - 5 kroner). Felles for dem er at virkestoffene etterligner effekten av THC, men i motsetning til tradisjonell cannabis, inneholder ikke de syntetiske stoffene psykosedempende virkestoff.

Psykoselignende tilstander

Syntetisk cannabis er svært konsentrert, men selges i utblandede brukerdoser. Politi og tollvesen melder om at det faktiske innholdet og konsentrasjonen varierer betydelig, noe som gjør at effekten er uforutsigbar. Rusen gir derfor oftere psykoselignende tilstander og andre negative bivirkninger.

Det er vanskelig å få oversikt over bruken av syntetisk cannabis i Norge, men mye tyder på at veksten i bruken ikke er stor. Fra rusmiljø meldes det om at de negative bivirkningene og uforutsigbarheten i rusen gjør at mange vegrer seg for å bruke. Sommeren 2015 døde en ung bruker av syntetisk cannabis i Norge, og medieoppmerksomheten om dette kan ha medvirket til at færre prøver stoffet.

Utbredelsen øker

Internasjonalt vet vi at utbredelsen av nye psykoaktive stoffer (NPS), som syntetisk cannabis, øker. Også i USA, hvor tilgangen til tradisjonell marihuana er stor, grunnet ordningen med medisinsk marihuana og legalisering av rekreasjonsbruk i flere stater, har bruken økt fra 2009 til 2013. 1,2 prosent av unge i alderen 13-34 melder at de har prøvd slike stoffer.

Så langt tyder mye på at de nye stoffene blomstrer opp i samkvem med tradisjonelle stoffer mer enn at de erstatter dem. En undersøkelse publisert i 2015 (Palamar et.al 2015) viser at nesten alle som har brukt NPS også har brukt tradisjonelle stoffer. Over 95 prosent har brukt cannabis, og 80 prosent av dem har brukt ecstasy.

Kilde: