Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kopp med kaffe og melk med hjerte formet  iskummet
At en del eldre i større grad enn før erstatter kaffekoppen med vinglasset, er ikke helt uproblematisk. Actis ønsker å rette fokus mot eldre og alkoholbruk, med slagordet "ta kaffekoppen tilbake". Foto: Shutterstock

Ta kaffekoppen tilbake!

Alkohol handler om den enkeltes valg, men også om rett og mulighet til god helseinformasjon. 

Vi vet at eldre drikker mer og oftere enn før, og flere utvikler et problematisk drikkemønster med risiko for skader og avhengighet.

De siste 20 årene har alkoholbruken blant de godt voksne økt. Denne økningen av alkoholforbruk gjelder eldre fra alle samfunnslag og begge kjønn.

Det er de eldre vel unt å kunne nyte fritiden og friheten, men når mange velger å nyte dette ved å øke alkoholinntaket, blir det ikke helt uproblematisk. God økonomi, høy utdanning og en mer nytelsesorientert kultur blant eldre påvirker også drikkemønsteret og kan gi noen uheldige konsekvenser.

Eldre kropper tåler mindre

Eldre kropper tåler alkohol dårligere enn yngre kropper fordi eldre bryter ned alkoholen saktere. Mange er heller ikke klar over at kvinner tåler alkohol dårligere enn menn

Størst økning i alkoholbruken sees blant middelaldrende kvinner og menn, som nesten har doblet sitt alkoholforbruk i en tiårsperiode fra 95 til 2006. Det er særlig forbruket av vin blant kvinner som har økt (Krokstad, m. fl. 2011).

En viktig jobb fremover er derfor å bryte ned tabu og spre nøktern kunnskap om eldre og alkohol. Særlig er informasjon om eldre og medikamenter viktig.

Over ti ulike medikamenter

Ifølge Folkehelseinstituttet er aldersgruppen 65 pluss de som bruker mest legemidler. Ni av ti personer fikk i 2008 utlevert medisin på resept. Mange eldre har også et høyt medikamentforbruk. Hver femte 70-åring bruker mer enn ti reseptbelagte legemidler og det er ingen forskjell på medikamentbruk hos de med et høyt eller et problematisk alkoholbruk versus de med lavt forbruk.

Mange har for dårlige kunnskaper om hvordan alkohol og medikamenter virker sammen. I data fra Nord-Trøndelag finner de at i gruppen som jevnlig bruker beroligende- og sovepiller er det mange problemdrikkere. Det er urovekkende.

Dårlig kombinasjon

Det kan oppstå en rekke problemer når man blander alkohol med legemidler. Den vanligste virkningen er at alkohol og medisiner forsterker hverandre slik at man blir mer sløv, mer trett, får dårligere konsentrasjon og hukommelse, og blir mer ustø til bens. Dette kan oppleves som vanlige tegn på alderdom, men kan være konsekvenser av alkoholbruk, og kan dermed reverseres.

I forbindelse med verdens eldredag 1. oktober ønsker Actis å rette fokus mot eldre og alkoholbruk, med "ta kaffekoppen tilbake" som budskap for dagen. At en del eldre i større grad enn før erstatter kaffekoppen med vinglasset, er ikke helt uproblematisk. Forhåpentligvis kan økt kunnskap og oppmerksomhet om dette  bidra til at pårørende, fagfolk og familie får drahjelp til å ta den viktige praten med eldre om alkohol og rusmidler. 

Les også: Kvinnenes alkoholbruk har økt mest og eldre, legemidler og alkohol.