Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannbis og brukergrupper
Mindretallet som er storrøykere, forbruker opp mot 90 prosent av cannabisen. Foto: Pexels

Tjener mest på de tyngste brukerne

Bruken av cannabis er svært skjevt fordelt: En stor del av omsetningen kommer fra en liten gruppe tunge brukere med lav sosioøkonomisk status. 

Det store flertallet som oppgir at de bruker cannabis, bruker det relativt sporadisk – et par ganger i uka eller mindre. Dette flertallet står imidlertid for en forsvinnende liten del av det samlede cannabisforbruket, viser data fra Colorado. Nesten 90 prosent av cannabisen som forbrukes, brukes av det mindretallet som røyker daglig eller nesten daglig.

Andel av cannabisforbruket etter brukergrupper:

Fordelingen av cannabismarkedet på ulike brukergrupper.

Kilde: Colorado Department of Revenue

Lik tendens i Europa

Europeiske tall tyder på at fordelingen i bruksfrekvens er omtrent den samme her. Rundt 80 prosent av det som defineres som aktive brukere (current users) oppgir at de har brukt mindre enn 20 ganger i måneden, mens rundt 20 prosent av de som har brukt cannabis siste måned, har brukt 20 dager eller mer. Denne gruppen utgjør ca 1 prosent av befolkningen. 

Det er grunn til å tro at mønsteret likner også her i Norge. Sirus finner for eksempel at halvparten av de som oppgir å ha brukt cannabis har brukt det en-fem ganger. 20 prosent av brukerne oppgir at de har brukt det 50 ganger eller mer.

Fremveksten av en ny kommersiell cannabisindustri.

Sosiale forskjeller i bruk

Amerikanske studier finner også et klart sosioøkonomisk mønster i cannabisbruken. Mesteparten av cannabisen som brukes, brukes av personer med lavere utdanning. Personer med høyere utdanning står for rundt 15 prosent av det samlede forbruket.

Fordelingen er interessant når man vurderer skadebildet og når man ser på økonomien i cannabismarkedet.

For det første kan man anta at risikoen ved cannabisbruk er ulikt fordelt mellom ulike sosioøkonomiske grupper. Dersom man har høy utdanning, stabil jobb, god inntekt og gode nettverk er risikoen trolig mindre enn om man står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeidsliv.

Dernest ser vi at personer med høyt forbruk og forholdsvis lav sosioøkonomisk status er cannabisindustriens største kundegruppe. Økonomien i cannabismarkedet er altså svært avhengig av de tyngste brukerne. Rundt 75 prosent av inntektene kommer fra denne gruppen, mens de som bruker stoffet ukentlig eller sjeldnere bare står for 10 prosent av inntektene.

Slik kaprer cannabisindustrien nye kunder. 

Dagligbrukerne øker

En ny studie ser på endringene i cannabismarkedet i perioden med liberalisering fra 2002 til 2013. Forskerne finner at markedet har vokst, men at det særlig er antallet dagligbrukere som har økt.

 

Antall dager med bruk av cannabis, etter utdanningsnivå:

Antall dager med bruk av cannabis, etter utdanningsnivå.

Kilde: NSDUH

 

På 90-tallet oppga én av ni av dem som hadde brukt stoffet siste måned at de brukte cannabis daglig eller nesten daglig. Nå er tallet én av tre. Bruksmønsteret begynner dermed å likne på tobakk, med flere dagligbrukere. Selv om dagligbrukerne utgjør en liten del av befolkningen, står de for mer enn to tredeler av alle bruksdager.

Personer med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant både tobakkrøykere og cannabisbrukere. Utgiftene til cannabis varierer sterkt mellom brukergruppene, men gruppen som bruker mer enn 25 prosent av inntekten sin på cannabis står for hele 15 prosent av cannabismarkedet.

Svart marked på tross av legalisering.

Problematisk brukermønster

Cannabisindustrien må rekruttere rundt 100 av dagens gjennomsnittelige bruker for å omsett samme mengde cannabis som en tung bruker.

Implikasjonene for cannabisindustrien er at en stor del av omsetningen kommer fra en liten gruppe tunge brukere med lav sosioøkonomisk status. Den gjennomsnittlige cannabisbrukeren er en person med relativt lavt og sporadisk forbruk. Men det er ikke «gjennomsnittlige brukere» som kjøper mesteparten av cannabisen. Cannabisindustrien må rekruttere rundt 100 av dagens «gjennomsnittlige brukere» for å omsette samme mengde cannabis som én tung bruker.

Les mer om den voksende cannabisindustrien i rapporten Big cannabis, eller den nedlastbare pdf-en vedlagt.