Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hasj og cannabis fører til psykiske problemer og økt etterspørsel etter behandling for avhengighet
En rapport fra EUs narkotikabyrå viser en økning i innleggelser der hasj og cannabis er årsaken til problemene. Foto: Creative commons

Tusener til behandling for problemer med cannabis

Det er en sterk økning av mennesker som søker hjelp for avhengighet av cannabis i Europa.

En ny rapport fra EUs narkotikabyrå, EMCDDA, viser oppsiktsvekkende tall på hvor mange som oppgir å slite med cannabis: Antallet pasienter innlagt med  problemer relatert til hasj og cannabis er doblet i perioden 2003-2014.

En lignende økning sees ikke for andre ulovlige stoffer. Cannabis utgjør dermed en økende andel av nye tilfeller der det er nødvendig med behandling.  Ifølge rapporten skyldes ikke økningen at flere dømmes til behandling, men at brukere frivillig oppsøker hjelp.

Les rapporten her.

Brukere melder selv om avhengighet

– Mange unge har en oppfatning om at cannabis er nærmest harmløst. Disse nye tallene viser likevel at mange sliter med avhengighet og problemer knyttet til hasj- og cannabismisbruk. Vi ser det samme fra Norge, med en markant økning i unge som søker hjelp. Vi må jobbe godt med kunnskap og forebygging, men også legge bedre til rette for at folk som sliter med problemer knyttet til hasj og cannabis får tilbud om hjelp og behandling, slik at de kan få livet tilbake på rett kjøl, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Flere til behandling i Norge

Ifølge EMCDDA ser ikke økningen i hasj- og cannabisrelaterte problemer ut til å skyldes en generell økning av pasienter som blir innlagt til behandling.
Andelen pasienter som hovedsakelig sliter med cannabisavhengighet økte fra 29 prosent av alle nye innleggelser i 2003 til 46 prosent i 2014.

Også i Norge har vi sett en betydelig økning i behandlingssøkende som oppgir cannabis som sitt primære misbruksstoff: Antallet pasienter i behandling med cannabisproblemer har økt fra 2500 i 2010 til 3400 i 2014.

Vite mer om cannabis? Last ned vårt hefte Myter og fakta om cannabis helt gratis!