Meld deg på vårt nyhetsbrev!

ung gutt i bymiljø
Markant økning i cannabisbruk blant Oslo-ungdom, ifølge ny rapport.

Unge i Oslo røyker mer hasj

Andelen unge i Oslo som sier de har brukt hasj eller marihuana har økt markant fra 2015 til 2018, ifølge ny undersøkelse. Økningen er størst vest i byen og blant gutter.

Fra 2015 har andelen gutter som har prøvd cannabis økt fra 10 prosent til 17 prosent. Også blant jenter har bruken økt, fra 5 prosent i 2015 til 9 prosent i 2018.

Tallene kommer frem i rapporten Ung i Oslo, som utarbeides av Nova. 

Det er første gang det registreres en økning i disse undersøkelsene siden 1996. Cannabisbruken blant gutter er nå over nivået i 1996.

- Vi er bekymret for disse resultatene. Ungdom er mer sårbare for konsekvenser av cannabisbruk. Vi vet at én av seks unge som bruker, risikerer å bli avhengig. Er det én ting vi ikke ønsker, er det at flere unge får rusproblemer, sier Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis.

Mer liberale holdninger

Undersøkelsen viser også at ungdom i større grad enn før eksponeres for cannabisbruk. En av fire unge i Oslo har i løpet av de siste fire ukene vært sammen med andre ungdommer som har brukt cannabis.

Andelen som har blitt tilbudt hasj har økt fra 29 prosent av guttene og 18 prosent av jentene i 2015 til henholdsvis 39 og 25 prosent i 2018.

Flere enn før sier også at det gir status i vennegjengen å ha røyket hasj. I 2015 mente 11 prosent av guttene dette, mot 16 prosent i 2018. Blant jentene endringen ikke like stor.

- Disse tallene tyder på at den sosiale aksepten har økt, noe som bidrar til å senke terskelen for bruk. Både ungdom og voksne trenger bedre kunnskap risikoen knyttet til cannabisbruk. Forskningen er tydelig på at risikooppfatning påvirker villigheten til å prøve, sier Huseby.

Oppfattes som ufarlig

Huseby mener debatten om legalisering har bidratt til en normalisering og ufarliggjøring av hasj og marihuana.

- Utfra uttalelser til enkelte politikere og kommentatorer i mediene kan man få inntrykk av at cannabis er nærmest et ufarlig stoff. Men cannabisbruk svekker hukommelsen og reduserer initiativ og oppmerksomhet. Dette er uheldig for ungdom under utdanning. I tillegg øker risikoen for psykiske lidelser som psykose og schizofreni.

Trenger du mer kunnskap om cannabis?

Last ned faktaheftet «Myter og fakta om cannabis» eller kortversjonen «Ti ting du bør vite om hasj og marihuana».