Kunnskapsbanken

Internseminar

Mange av aktørene i rusdebatten snakker om Portugal-modellen og mener Norge bør "adoptere" denne. Men hva er Portugal-modellen? Hva er tanken bak og hvordan virker den i praksis?

Norsk Narkotikapolitiforening har vært på studietur for å lære om narkotikapolitikken i Portugal. Generalsekretær Lars Holmen vil innlede om deres erfaringer.

Kenneth Arctander Johansen fra RIO og Stig Erik Sørheim fra Actis vil kommentere, før vi har god tid til diskusjoner, spørsmål og svar. 

Begrenset antall plasser, så meld deg på i dag!

arrangement
Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

Funn fra Sverige kan overføres til norske forhold.

Nyhet
Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Flere 19-åringer drar til legen i mai enn ellers i året.

Flere 19-åringer går til legen i mai måned.

Nyhet

Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og forebygging.

Notat
Folk i Nord-Europa drikker mer og har større problemer knyttet til alkoholforbruket enn folk i sør.

Nord-europeere drikker sjeldnere, men mer.

Nyhet

Sider