Narkotika

Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Hvordan når man fram til unge med informasjon om rusmidler?

Mange unge tror rusmiddelet er ufarlig.

Nyhet
Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

arrangement

Innspill til Senterpartiets partiprogram.

Nyhet

Sider

Abonner på RSS - Narkotika