Narkotika

Konsekvenser av cannabisbruk.

Kunnskap

Regjeringen foreslår å gjøre prøveordningen med Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende. Actis støtter forslaget.

Høringssvar

En rapport om et fenomen som fortsatt er i støpeskjeen. 

Notat
Enkelte ungdommer bruker Ecstacy/MDMA

Unge må vite om risikoen ved MDMA/ecstasy-bruk.

Nyhet

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Krisesentertilbud for kvinner som ruser seg, doping og kjærestevold er temaene Actis spilte inn.

Høringssvar

I de senere årene har flere land fått signaler om økt produksjon, god tilgjengelighet og sterkere virkestoffer i ecstacy/MDMA rundt omkring i Europa. 

Nyhet
Unge bruker mer doping enn tidligere.

4 prosent bruker eller har brukt dopingmidler.

Nyhet

Helge Waal og Jørg Mørland ute med ny bok.

Nyhet

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare ...

Høringssvar

Sider

Abonner på RSS - Narkotika