Kunnskapsbanken

Vi må satse videre på forebygging fremfor tilrettelegging for narkotikabruk.

Debatt
Solnedgang. Folk på en mørk ås ser utover opplyst by.

Det er en del av det å bli voksen å få ...

Blogg
ung gutt i bymiljø

De fleste har verken prøvd eller bruker ...

Kunnskap
Bruk eller besittelse av brukerdoser med cannabis fører oftest til forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

Forelegg er vanlig ved mindre narkotikaforbrytelse

Kunnskap
Bruk av cannabis øker faren for ulykker på samme måten som fyllekjøring

Cannabis svekker reaksjonsevnen og koordinasjonen

Kunnskap

Sider