Kunnskapsbanken

Internseminar

Actis og NNPF presenterer funn fra ...

arrangement
Coloradorapport

Våre erfaringer fra studiebesøk i Colorado.

Notat
legalisering av marihuana i Colorado har ført til økning i psykiske problemer og innleggelser

Flere psykiatriske innleggelser etter legalisering

Kunnskap
Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Fem amerikanske delstater stemte over legalisering av cannabis i høst.

Delstater stemte for legalisering av cannabis.

Kunnskap

Stemmer det virkelig at ungdom i Colorado bruker mindre cannabis etter legaliseringen?

Kunnskap