Kunnskapsbanken

Cannabis kan gi en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og maniskhet

Sammenheng mellom psykiske lidelser og cannabis.

Kunnskap

Narkotikasituasjonen i USA

Kunnskap

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap