Kunnskapsbanken

Helge Waal og Jørg Mørland ute med ny bok.

Nyhet

65 prosent av innsatte i norske fenglser har erfaring med narkotika og hele 35 prosent har tatt i bruk narkotika mens de har vært i fengsel, viser en ny rapport fra Seraf.

Høringssvar

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Når FNs medlemmer møtes til Ungass-møtet om global narkotikapolitikk i april, vil Actis være representert i New York.

Nyhet

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet ble lagt frem i dag. Planen gjelder for 2016 frem til 2020 og varsler 2,4 milliarder til rusfeltet over de neste fem årene.

Nyhet