Kunnskapsbanken

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis

Forebygging, ettervern og øremerking hovedpunkter.

Nyhet

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap

Kongressen vedtok ny Narkotikapolitisk plattform for Actis på kongressen i slutten av april 2018. Nytt dokument vil legges ut her om kort tid.

Politiske plattformer