Kunnskapsbanken

For mange barn er dette en vanskelig tid.

Barn i familier med rus er ekstra utsatt hjemme

Blogg
Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker

Cannabiseksponering i mors liv

Kunnskap