Kunnskapsbanken

En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioidepidemien i USA.

64 000 amerikanere døde av overdose i 2016.

Kunnskap

Morfin i smertebehandling

Kunnskap
Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter

Cannabisstoffer brukes i legemidler.

Kunnskap

En betydelig andel av de som bruker illegale rusmidler, bruker også vanedannende legemidler (narkotikaklassifiserte legemidler).

Kunnskap

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Blogg