Kunnskapsbanken

Fakta om legemiddelassistert rehabilitering.

Kunnskap

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Da Norge innførte substitusjonsbehandling av opiatavhengige på slutten av 1990-tallet valgte vi betegnelsen «legemiddelassistert rehabilitering».

Høringssvar