Kunnskapsbanken

Cannabis kan gi en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og maniskhet

Sammenheng mellom psykiske lidelser og cannabis.

Kunnskap
Bruk av cannabis i ungdommmen gir større risiko for avhengighet

Ja, du kan bli avhengig av cannabis

Kunnskap
trening doping

Med doping menes misbruk av hormonpreparater, ...

Kunnskap

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap
Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker

Cannabiseksponering i mors liv

Kunnskap

Det finnes mange syntetiske cannabisstoffer.

Kunnskap

Benzodiazepiner er reseptbelagte medikamenter, men finnes også på det illegale markedet.

Kunnskap

Sider