Kunnskapsbanken

Ønsket målgruppe for heroinassistert behandling (HAB) er problembrukere av heroin som ikke nyttiggjør seg annen behandling, og som klarer å tilpass

Kunnskap
Mina Gerhardsen - generalsekretær i Actis sittende i en stol

I regjeringens reviderte budsjett og økonomiske ...

Nyhet

Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og ...

Notat

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til flere av forslagene i representantforslagene om ...

Høringssvar

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Da Norge innførte substitusjonsbehandling av opiatavhengige på slutten av 1990-tallet valgte vi betegnelsen «legemiddelassistert rehabilitering».

Høringssvar

Rundt 700 000 av Europas 1,3 millioner tunge rusmisbrukere får i dag behandling med ...

Kunnskap

Danmark har siden 2010 tilbudt heroinassistert behandling. I august 2013 kom en evalueringsrapport utført av Sundhetsstyrelsen 2013.

Kunnskap

Sider