Kunnskapsbanken

- Ropet i norsk rusbehandling er ikke etter gratis heroin, men mer penger til rehabilitering og ettervern, sier Mina Gerhardsen generalsekretær i A

Nyhet

Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og ...

Notat

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til flere av forslagene i representantforslagene om ...

Høringssvar

Det er naturligvis ikke ukjent at brukere av stimulerende stoffer opplever virkningen som positiv, særlig i en utprøvingsfase.

Debatt

Argumentet for å legalisere rusmidler er at det går fint med de fleste som bruker det. Men det går altså ikke bra med alle.

Debatt

Narkotikadebatter blir ofte ødelagt av ekstremistene som enten vil ha legalisering eller krig mot narkotika.

Debatt

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Debatt

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Blogg

Sider