Kunnskapsbanken

Hvordan når man fram til unge med informasjon om rusmidler?

Mange unge tror rusmiddelet er ufarlig.

Nyhet
Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

arrangement

Sider