Kunnskapsbanken

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

Funn fra Sverige kan overføres til norske forhold.

Nyhet
Flere 19-åringer drar til legen i mai enn ellers i året.

Flere 19-åringer går til legen i mai måned.

Nyhet
Folk i Nord-Europa drikker mer og har større problemer knyttet til alkoholforbruket enn folk i sør.

Nord-europeere drikker sjeldnere, men mer.

Nyhet
Mangel på tid oppgis som en årsak til at samtalen om alkohol med eldre uteblir

Dialog er et viktig redskap

Kunnskap
Helsepersonell står i en særstilling til å oppdage problematisk alkoholbruk

Erfaringsundersøkelse i helse- og omsorgstjenesten

Kunnskap

Sider