Kunnskapsbanken

Mangel på tid oppgis som en årsak til at samtalen om alkohol med eldre uteblir

Dialog er et viktig redskap

Kunnskap
Helsepersonell står i en særstilling til å oppdage problematisk alkoholbruk

Erfaringsundersøkelse i helse- og omsorgstjenesten

Kunnskap
Salg av alkohol til mindreårige skal stanses gjennom nettspill

Altfor mange mindreårige får kjøpt øl i butikk.

Nyhet

Sider