Kunnskapsbanken

4 av 10 unge vet om venner som får alkohol fra sine foreldre

Tre av ti unge oppgir at mindreårige i deres ...

Kunnskap
1 av 2 unge jenter har fått uønsket seksuell oppmerksomhet i situasjoner der jevnaldrende drikker

- når de drikker med jevnaldrende

Nyhet
Far og tenåringssønn.

Involverte foreldre gir mindre ungdomsdrikking.

Kunnskap