Kunnskapsbanken

Ungdommer drikker relativt lite alkohol i Norge

- viser europeisk undersøkelse

Nyhet
4 av 10 unge vet om venner som får alkohol fra sine foreldre

Tre av ti unge oppgir at mindreårige i deres ...

Kunnskap
1 av 2 unge jenter har fått uønsket seksuell oppmerksomhet i situasjoner der jevnaldrende drikker

- når de drikker med jevnaldrende

Nyhet

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer