Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap
Alkoholdrikking gir særlig kvinner økt risiko for utvikling av ulike kreftformer

Kreftrisiko er nært knyttet til alkoholkonsum

Kunnskap
Juleblogg logo. Stort bilde av Wilfred Solberg.

En tidligere rusmisbruker forteller.

Blogg

Antall alkoholrelaterte dødsfall gikk ned i 2014.

Kunnskap

Viktig å snakke om brystkreft.

Blogg

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol på hjerte- og karsykdommer.

Kunnskap

Det er ofte en lang liste av ulike ingredienser i næringsmidler.

Kunnskap

Sider