Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av ...

Kunnskap