Kunnskapsbanken

Nyfødte barn er umodne med liten evne til å bryte ned selv små mengder alkohol.

Kunnskap

Actis mener alkoholsalg ikke bør være tillatt på julaften.

Høringssvar