Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Til tross for at alkoholbruk øker risikoen for ...

Nyhet

Forbrukere har rett til å vite hva de drikker.

Kunnskap

Det er ofte en lang liste av ulike ingredienser i næringsmidler.

Kunnskap

Actis støtter forslaget om innholdsmerking alkohol (ingrediensliste, energinivå, angivelse av antall glass/enheter per flaske). I tillegg bør en ordning med krav om merking med helseinformasjon utredes.

Høringssvar

Dette notatet inneholder bakgrunnsinformasjon, oppdaterte oversikter over lovgivning og merke-initiativ fra andre land, samt våre anbefalinger til norske beslutningstakere.

Notat