Kunnskapsbanken

digital_drikking_shutterstock.jpg

Har du tatt den første utepilsen ennå? Fikk du ...

Blogg

Regjeringen endrer nå alkoholreklameforskriftene slik at det skal bli tillatt med nøktern informasjon om produkter. Endringen uthuler forbudet mot reklame, mener Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Høringssvar